Historia

Medici Cantares

Zespół Medici Cantares powstał 06 grudnia 2011 roku z inicjatywy dr Hanny Śliwińskiej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. Zaledwie kilka dni później swoją działalność rozpoczął od śpiewania kolęd. Z czasem repertuar stawał się coraz bogatszy – zaczynając od pieśni sakralnych, utworów ludowych, poprzez dzieła wokalno-instrumentalne i utwory popularne, rozrywkowe. Od początku swojego istnienia zespół podjął również wysiłek odtworzenia kabaretu lekarskiego, działającego w Bydgoszczy od prawie 50-ciu lat. Zespół regularnie brał udział w Medycznej Nocy w Operze Nova corocznego balu lekarskiego odbywającego się w okresie karnawału. W ramach tworzonego kabaretu lekarskiego zespół śpiewał popularne utwory muzyczne, do których pisane były satyryczne teksty o sytuacji w ochronie zdrowia.

Prowadzenia zespołu podjęła się wtedy mgr Monika Waluś, która jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Kierowała zespołem do roku 2014. Od tego czasu dyrygentem zespołu jest mgr Joanna Krause, absolwentka dyrygentury Bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Zespół dwukrotnie zdobył trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie muzyki sakralnej VRATISLAVIA SACRA w kategorii: „Chóry o głosach jednorodnych” oraz wyróżnienie z „Najciekawsze wykonanie utworu w akompaniamencie instrumentu” na Konkursie Pieśni Sakralnej PATER NOSTER. W 2019 roku zdobył Złoty Dyplom i I miejsce w Konkursie Chórów Kameralnych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół Medici Cantares prowadzi wieloletnią działalność charytatywną np. na rzecz osób niepełnosprawnych i onkologicznie chorych dzieci czy dorosłych.

Zespół współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy czy Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu. Ponadto zespół koncertował w Teatrze Wielkim w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej w Olsztynie, Operze Nova w Bydgoszczy.